Finalist De Nederlandse Portretprijs 2019

Finalist De Nederlandse Portretprijs 2019

Stichting de Nederlandse Portretprijs heeft als doel het portret in de Nederlandse kunst onder de aandacht brengen en te stimuleren. Dit doet zij onder meer door het organiseren van de tweejaarlijkse wedstrijd De Nederlandse Portretprijs.

In 2019 was mijn portret van Henk Maas een van de 50 finalisten.